Skip to content
Звузити екран Розширити екран Автоматизувати екран Збільшити розмір шрифта Зменшити розмір шрифта Звичайний розмір шрифта Sitemap Голубий колір сайту Рожевий колір сайту Зелений колір сайту

Всеукраїнська громадська організація 'Асоціація - Моя Родина', УКРАЇНА БЕЗ СИРІТ


Ukrainian (UA)English (United Kingdom)German (DE)

Захист прав та інтересів в органах прокуратури

Друк
Матеріали - Захист прав та інтересів
Автор Administrator   

Витяги: Коваль О., Мазур І., Тарасенко Л., Ярмола А., Яцків Т. Самозахист від корупції. – Л: В-во «Галицький друкар», 2008. Друк цього посібниказдійснено Центром громадської адвокатури у рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні»

Також електронну версію «Самозахист від корупції» можна завантажити із порталу "Юрист НГО": http://www.pilga.in.ua/node/255

Звернення громадян органи прокуратури приймають у формі заяви або скарги.

Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
Надіслати в прокуратуру звернення може будь-яка особа. Лише одне «але», - розгляд даного питання повинен входити в компетенцію органів прокуратури.
Тобто, прокурор не розглядає заяв або скарг, які стосуються цивільних відносин між суб’єктами або їх приватних інтересів, крім випадків коли відбулося або триває порушення закону або не відбувається його виконання, чи в діях особи виявлено ознаки злочину.
ЦЕ ВАЖЛИВО!
Якщо надіслати скаргу прокуророві про те, що ваш сусід з верху затопив вашу квартиру, і ви просите прокурора заставити його відшкодувати вам шкоду, то відповідь буде приблизно такою: «Вирішення справ про відшкодування шкоди не входить у компетенцію органів прокуратури, зверніться з позовом на вашого сусіда в суд».
Але якщо надіслати скаргу на дії посадової особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування про те, що ви звернулися до відповідного органу з вирішенням певного питання, а вам затягують його розгляд, і просите прокурора взяти на контроль дану ситуацію, то вам відповідно прийде відповідь про те, чи дійсно в діях посадової особи містяться ознаки порушення закону.
Прокурор здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами. Якщо ви звернулися до відповідного органу зі зверненням, і у встановлений Законом України «Про звернення громадян» одномісячний строк даний орган не дав вам обґрунтованої відповіді, то бездіяльність такого органу щодо ненадання у встановлений строк відповіді, можна оскаржувати до органів прокуратури.
Прокурор проводить особистий прийом громадян, але це не означає, що ви будь коли зможете прийти до прокурора на прийом. Кожен прокурор має визначений графік прийому, переважно це один день на тиждень. Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору або до суду.
Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором України провадження по таких скаргах в органах прокуратури припиняється. Генеральний прокурор України є останньою інстанцією в органах прокуратури і подальше оскарження можливе лише в судовому провадженні.
ЦЕ ВАЖЛИВО!
Особливість прокурорського контролю полягає у тому, що прокурор не підміняє органи відомчого управління у виконанні покладених на них функцій, прокурор лиш у межах наданих йому повноважень здійснює контроль за діями чи бездіяльність даного органу.
Форма здійснення такого контролю – прокурорське реагування, зокрема це видання актів прокурорського реагування.
Законом України «Про прокуратуру» передбачено такі акти прокурорського реагування:
1. Протест прокурора. Протест на акт, що суперечить закону, приймається прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приймається протест на незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.
У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним.
2. Припис прокурора.Письмовий припис про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення. Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.
3. Подання прокурора Подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.
4. Постанова прокурора У разі виявлення порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор, його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб. Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.
ЦЕ ВАЖЛИВО!
У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов'язково зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до його усунення.
Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність. Посадові особи і громадяни зобов'язані з'являтись за викликом прокурора і давати пояснення з обставин, які з'ясовуються прокурорською перевіркою. В разі ухилення від прибуття посадова особа або громадянин за постановою прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції.
Звернення, тобто заяви або скарги, до органів прокуратури повинні відповідати вимогам встановленим Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР, мова про які йшла вище.
Зокрема, у заяві має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника чи скаржника. Бажано також вказувати поштовий індекс. Зазначається кому направлено звернення, тобто це має бути орган прокуратури відповідної адміністративно-тереторіальної одиниці і Прокурор даного органу або його заступник. Наприклад: «Прокуророві Галицького району п. А ».
Також потрібно вказати, яка форма звернення – заява чи скарга.
Суть звернення повинна бути викладена стисло, в логічній і часовій послідовності. Викладаються факти, які мають важливе значення, непотрібно у скарзі писати твір з порівняннями та епітетами, власними думками.
Далі зазначається у чому суть порушення закону та які особи винні у цьому порушенні.
У резолютивній частині повинно бути вказано, що ви просите зробити орган прокуратури в межах його повноважень, це може бути: взяти на контроль вирішення питання в іншому органі державної влади чи місцевого самоврядування, установі чи організації незалежно від форми власності, порушити кримінальну справу, прийняти відповідний акт прокурорського реагування.
Зразок звернення в прокуратуру:
Прокуророві Галицького району  м. Львова
п. Степаненку Степану Степановичу
79000, м. Львів, пл. Маланюка, 3
Скаржник: ТзОВ «Скаржник» в особі директора Павлюка Івана Яковича,
м.Львів, вул. Письмова 85/85.
СКАРГА
на дії слідчого
Слідчим Галицького РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області Ковальчук Микола Петрович проводиться досудове слідство у кримінальній справі №8-33 відкритою 4 травня 2005 року в Гальцькому РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області за фактом викрадення автомобіля «Деу Ланос» (державний номер 582-85 ХХ, власник ТзОВ «Скаржник»).
Слідчий Ковальчук Микола Петрович, не приступає до виконання своїх обов’язків, затягує досудове слідство і не вчиняє відповідних дій.
Користуючись наданим ст. 25, ч.3 ст. 49, ст. 234 Кримінально-процесуального Кодексу України правом на оскарження дії чи бездіяльності слідчого прокуророві, прошу перевірити хід досудового слідства в кримінальній справі №141-5419 відкритій 4 травня 2005 року і прийняти відповідні міри.
25 січня 2008 року                                                                ТзОВ «Скаржник» в особі директора
Павлюка Івана Яковича      (підпис)
Матеріал взято з Порталу "Юрист НГО" http://www.lawngo.net
Останнє оновлення на Четвер, 20 Лютий 2014, 22:04